BİLECİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

18.09.2020
Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü
Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 3200
Mersis Numarası : 0170029316500015
Ticaret Sicili Müdürlüğü : Bozüyük Ticaret Sicil Müdürlüğü

 

Ticaret Ünvanı
BİLECİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Poyra OSB 13,Cd. No. 1/0 Bozüyük-Bilecik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci Maddesi Gereği Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devralan)

Yukarıda bilgileri yanlı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun
İlgili maddelerine İstinaden birleşmesine karar verilmiş olup bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce
18.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz alacaklılarının ve birleşen şirket alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte birleşmenin geçerlilik kazandığı
18.09.2020  tescil tarihinden İtibaren en geç üç ay İçerisinde Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
Poyra OSB 13 Cad. No.1/0 Bozüyük Bilecik adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını
isteyebilecekleri  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 157 nci maddesi gereğince İlan olunur.

Devralan Şirket(ler) Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: Ankara Ticaret Sicil müdürlüğü
Ticaret Sicili Numarası :444634
Mersis Numarası : 0330234697000001
Ticaret Ünvanı: Eksenel Danışmanlık Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ İHSAN KILIÇ
64909094652

Yönetim Kurulu Başkan Yrd
YASİN KILIÇ
64879095604

Yönetim Kurulu Üyesi
EROL KILIÇ
64831097288

Yönetim Kurulu Üyesi
SELDA KILIÇ NEHİR
64651 103220