RİSK VE FIRSATLAR

Sürdürülebilirlik için Risk ve Fırsatlar

Hedeflerin ve potansiyellerin değerlendirmesi için güncel yönetim sistemi olan risklerin ve fırsatların belirlenmesidir. Bilecik Demir Çelik sürdürülebilirlik için sistematik olarak birbiri ile ilişkili risk ve fırsatlarını belirlemiştir. Tüm risk ve fırsatları entegre olarak birbiri ile multi-disipliner yaklaşım ile ilişkilendirmekteyiz. Zaman doğrusu üzerinde, üretim öncesinden müşteriye kullanım sürecine kadar geniş bir tedarik zincirinin tümü bizim için önemlidir.

Belirlemiş olduğumuz risklere çözümler üreterek ve bu riskleri fırsatlara çevirerek hem kendi bünyemizde hem de bizimle bağlantılı tüm ortaklarımıza yaşanılabilir bir dünyada beraber var olacağımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir toplum düzenine ortak olan ve ekonomik olarak sürekli gelişim göstererek faydalı bir firma olmaya devam edeceğiz.