Toplum İçin Sürdürülebilirlik

Nüfus artışı ile globalleşen dünya; sosyal düzenin geçmiş uzantılarından bu yana sürekli yeni toplumsal ihtiyaçlar ve düzenlemelere gereksinim duymuştur. Uygarlaşma sürecinin gerektirdiği iyileştirmelere cevap vermek, sürdürebilirliğin yapı taşlarından olan toplumun ihtiyaçlarına çözümler üretmeyi ve üretilen tüm çözümlere ortak olmayı gerektirmektedir. Dünya üzerinde etkinliğini sürdüren tüm gereksinimlerin canlılar için var olduğu gerçekliğinin bilincinde olarak yaşamamız gerektiğinin farkındayız. Tüm canlıların haklarını gözeterek üretim yapıyoruz.

Tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Herkes; cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın eşit olarak yaşamalı ve doğuştan gelen bu hakları hepimiz tarafından korunmalıdır.

Öncelikli olarak beraber üretim yaptığımız çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve ürünlerimizi kullanan müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm tedarik ve üretim zincirimiz boyunca çalışan insanlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalar yapmaya, sosyokültürel fırsatlar sunmaya ve ekonomik imkanlar sağlamaya Bilecik Demir Çelik olarak devam edeceğiz.