Çevresel Sürdürülebilirlik

Dünyamız, yakın gelecekte çevresel konularda ciddi bir tehlike altındadır. Küresel ısınmanın doğal kaynaklar ve yaşanılabilir alanlar üzerindeki olumsuz etkisinin 21. yüzyıl ortalarında net bir biçimde göstereceğini yüzlerce çalışmada görmekteyiz.

Ekolojinin, milyonlarca yıl boyunca süregelen oluşumlar ile bize sunmuş olduğu doğal kaynaklar sanayinin hızlanması ile birlikte tehlikeli boyutta azalmıştır. Söz konusu doğal kaynaklar içerisinde çevrimin anahtarları olan su ve hava gibi, canlıların temel ihtiyaçları da bulunmaktadır. Binlerce kilometre kare alanlarda stoklanan atıkların üretime geri kazandırılması, aktif üretim anında çıktıların değerlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının alternatif yöntemler ile kullanılması gerekmektedir.

Üretim sürekliliğinin sağlanmaya çalışılması yanında; atık miktarlarının azaltılması, kaynakta ayrıştırma, geri kazanım, geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin değerlendirilmesi, su kaynaklarının korunması, gaz emisyonlarının kontrolü, toprak kirliliğinin önlenmesi çalışmalarını da ön planda tutmaktadır. Bilecik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş., sürekli iyileştirme fikri ile hareket etmeyi ilk hedef olarak belirlemiştir.

2018 yılı içinde  Tamamlanan Çevre Yatırımları;

Toz toplama sistemi iyileştirme çalışmaları,
300.000 m3/sa kapasiteye sahip 2 adet toz toplama sistemi eklenmesi,
Fabrika içi yolların betonlaştırılması,
2014 yılından bu yana 380 adet ağacın dikilmesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanmış olan Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Sahası yapımı,
Soğutma Suyu temini için yapılan Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi çıkışından arıtılmış atıksu alınması için yapılan su hattı projesi,
Cüruf ve refrakter atıklarının geri kazanımı amacı ile yapılan Kırma-Eleme Tesisi,
Atık Yönetimi ve çevre bilincinin oluşması amacı ile Bilecik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılı itibari 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi almıştır.

Bilecik Demir Çelik’in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temelini ‘’0 Kaza Yaklaşımı’’ oluşturmaktadır. Çalışanların sağlığı ve vücut bütünlüğünü korumak amacı ile yönetimin en üstünden başlayarak çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.