SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilirlik Politikamız

Çelik; özellikle sanayi devrimi sonrası  günlük hayatın  önemli bir parçası oldu. Birçok diğer sektörün ana girdi malzemesi olarak kullanılan çelik, dünyanın en  temel endüstriyel sektör ağlarından birini oluşturuyor. Süreç içerisinde sürekli büyüyen sektör için yeni ihtiyaçlar ve talepler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kuruluşların bunlara cevap vermesi sadece kendileri için değil, yaşanabilir bir dünya için de önem arz etmektedir.

Ağır sanayi grubuna giren çelik üretimi, birçok düzenleme ile daha uygar modeller geliştirerek günümüzde yeşil ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Ancak kimliğinin önemi gereği bu katkının arttırılması; dünyaya saygılı olmak ve canlılara karşı sorumluluk anlayışı içerisinde devam ettirmesi gerekmektedir.

Sadece üretimde değil, diğer tüm değerlere saygılı politika anlayışımızı devam ettirmekteyiz. Şirket oluşumumuzu; çevre, ekonomi ve sosyal statüde değerlendiriyoruz. İçerisinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu kaynakların verimli kullanımı hem bugünün hem de yarınının en önemli konusudur. Bunun için geliştirilmiş olan modelleri tercih etmemiz ve yeni yöntemler geliştirmemiz politikamızın temelidir. Firma çalışanlarımız ve gelecek kuşaklar için uygar ve yaşanabilir bir dünya sağlamak önceliğimizdir.

 

“Sürdürülebilirlik; bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanmasıdır.”