Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşılması en etkili rekabet unsurumuzdur.
Müşteri ve çalışanların memnuniyeti  ilk hedefimizdir.
İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi ve “Sürekli Gelişim" vazgeçilmez ilkemizdir.
Entegre kalite Yönetimi   Standartlarına uygun bir yönetim sistemi uygulamak ana hedefimizdir. Bu amaçla; BİLECİK DEMİR ÇELİK olarak, faaliyetlerimizi; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Çelik Üretim Sektöründe Kalite ve Çevre ve İş Sağlığı bilinci açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı.
Çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek amacı ile riskleri en aza indirmeyi,
Çevre etkilerimiz için gerekli tedbirleri alarak çevreye duyarlı olmayı,
Uygulanabilir şartlar doğrultusunda bütün hedef ve faaliyetlerimiz ile ilgili müşteri şartları da dahil olmak üzere yürürlükteki yasal gereklilik ve diğer şartlara uymayı, BİLECİK DEMİR ÇELİK ailesinin tüm üyelerinin katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Muammer BİLGİÇ

Genel MÜDÜR

01.01.2021