Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Toplam Kalite Felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşılması en etkili rekabet unsurumuzdur.

"Müşteri ve Çalışanların Memnuniyeti " birinci görevimizdir.

"İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi ve “Sürekli Gelişim" vazgeçilmez ilkemizdir.

"Ekip Çalışması ve Tam Katılım" yönetim felsefemizdir.

"Eğitim, Performans Değerlendirme ve Yaratıcılığın Teşviki" yönetimimizin ayrılmaz parçasıdır.

"Yönetici-Çalışan-Müşteri" üçgeninde doğru ve hızlı iletişim esas alınmıştır.

"Entegre Sistem Standartlarına Uygun Bir Yönetim Sistemi Uygulamak" ana hedefimizdir.

Bu amaçla;

BİLECİK DEMİR ÇELİK olarak,

Faaliyetlerimizi; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Çelik Üretim Sektöründe Kalite ve Çevre ve İş sağlığı Bilinci açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı,

İlgili taraflarımız; müşteri memnuniyeti ve beklentilerine duyarlı olmayı,

Entegre yönetim sistemi etkinliğini sürekli gelişme bilinci ile iyileştirmeyi,

Çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek amacı ile riskleri en aza indirmeyi,

Çevre etkilerimiz için gerekli tedbirleri alarak çevreye duyarlı olmayı,

Kirliliğin önlenmesine, atıklarımızı minimize etmeye ve verimliliğimizi artırmaya yönelik yatırımlar, düzenlemeler ve çalışmalar yapmayı,

Uygulanabilir şartlar doğrultusunda bütün hedef ve faaliyetlerimiz ile ilgili müşteri şartları da dâhil olmak üzere yürürlükteki yasal gereklilik ve diğer şartlara uymayı,
BİLECİK DEMİR ÇELİK ailesinin tüm üyelerinin katılımı ile taahhüt ediyoruz.


Muammer BİLGİÇ
Genel Müdür
27.01.2021