Kapsam

ÜLKEMİZ ÇELİK ÜRETİMİNDE YENİ BİR VİZYON

Yaklaşık 45 yıldır ülkemiz çelik üretim sektörüne metalik geri dönüşüm ve daha sonra nervürlü yapı çeliği pazarlaması alanlarında hizmet veren KILIÇLAR grubu, çelik değer üretim zincirinin diğer önemli halkası olan sıvı çelik üretimine 2009 yılında kurulan Bilecik Demir Çelik fabrikasını 2014 yılı Mart ayı itibari bünyesine dahil ederek Bilecik Demir Çelik Sanayii ve Tic. A.Ş. olarak faaliyetini devam ettirmektedir.

Bu önemli adımla KILIÇLAR grubunun dikey entegrasyon vizyonunun eksik halkası da tamamlanmıştır. Bilecik Demir Çelik, hem teknolojik alt yapısı, hem de üretim prosesi stratejisi ile KILIÇLAR grubunun Metalik Geri Dönüşüm vizyonuna uyan bir anlayışla ülkemizin en yüksek metalik verimliliğe sahip çelik üretim tesisidir. Yıllık 300.000 Tonluk nervürlü yapı çeliği üretimiyle Bilecik Demir Çelik, Bilecik ve çevre illerdeki tek çelik üretim merkezi olarak, çelik üretim sektörümüzde bölgesel, ölçekli, yüksek verimliğe sahip, esnek ve çevre dostu yeni ve farklı bir çelik üreticisidir.


Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde tapunun 2906B pafta, 108 ada ve 7 parsel numarasında kayıtlı 192.856 m
2 açık alanda ve 15.560 m2 yüzölçümlü Çelikhane ile 16.926 m2 yüzölçümlü Haddehane kapalı alan üzerinde; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile müşteri memnuniyeti odaklı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile doğa ile dost, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile çalışanlarına değer veren ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile geleceğe katkıda bulunan sistemleri ile çelik kütük ve nervürlü inşaat çeliği üretimi ve satışı faaliyetleri üzerine kurmuştur.
Bu kapsam belirlenirken, Bilecik Demir Çelik sanayii ve Tic. A.Ş’nin Entegre yönetim sistemlerinin etkin olarak işletilmesine etki eden ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerini, ilgili taraf şartlarını, kurum standartlarını ve Entegre Yönetim sistemimizle ilgili olan tarafları ve bu tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak kuruluş yaşam döngüsünü Satış, Satın Alma, Finans, Planlama, Hurda Hazırlık Süreci, Üretim (çelikhane- haddehane), Kalite Kontrol, Kalite Güvence, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği, Arıza ve Bakım, Tedarik ve Lojistik, İnsan Kaynakları ve İdari İşler ve Dijital Dönüşüm Yönetimi üzerine kurmuştur.


Kalite, Çevre, İSG ve Enerji birimini kurarak çalışmalarını yürütmektedir. 8.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi yeni ürün tasarımı yapılmadığı için uygulanabilirlik sınırlarının dışında tutulmuştur. Çelikhane tesisinde 1 set 30 tonluk, 2 set 25'şer tonluk indüksiyon ocakları, 1 adet pota ocağı ve 3 yollu sürekli döküm makinesi vasıtası ile 130x130 mm kesitlerinde çelik kütük üretimi yapılmaktadır.
Haddehanede; 19 metre uzunluğunda ve 12.80 metre eninde bir tav ocağı bulunmaktadır. Bu; itmeli tip, doğalgaz sistemli bir tav ocağıdır. Haddeleme prosesi, hazırlama grubu, orta grup ve finiş grup tezgahları ile gerçekleştirilmektedir.


Bölgemiz yapı sektörünün en önemli girdisi olan Nervürlü Yapı Çeliğini ulusal ve uluslararası standartlarda üretirken Geri dönüşüm ve her türlü üretimde minimum atık, sürdürülebilir endüstriyel üretimi temel alarak çevremizi koruyarak metal atıklarını değere dönüştürür. İşletmedeki en büyük emisyon kaynağı indüksiyon ocaklarıdır. Demir içeren maddelerin, hurdaların doğrudan ergitilmesi; genellikle yüksek miktarda elektrik enerjisi gerektiren ve havaya katı atıklar/yan ürünler çoğunlukla toz ve cüruf veren elektrik indüksiyon ocaklarında gerçekleşmektedir. Buradan kaynaklanan emisyonları toplamak için hareketli davlumbaz sistemleri ve toz toplama üniteleri yapılmıştır ve yeni teknolojik ve çevreci yatırımlar ile sürdürülebilir çevre anlayışını etkin kılmaktadır.

Demir-çelik endüstrisi ‘ağır’ olarak kabul edilen endüstrilerden biridir. Ağır ve son derece büyük malzeme ve makinaların bir yerden diğerine sürekli taşınması, erimiş metaller, toksik ve aşındırıcı maddeler, hava yoluyla solunum sisteminin maruz kaldığı kokular-dumanlar-maddeler ve gürültü, iş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli riskleri oluşturmaktadır. Yerel ve Genel havalandırmaya başvurulması ile Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımı, periyodik kontroller ile Bilecik Demir Çelik A.Ş. çalışanın yanında güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamı sunarak demir-çelik sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek konusunda teknolojik seçenekleri kullanarak insana ve ilgili taraflara duyarlılığını göstermektedir. Bilecik Demir Çelik, sürdürebilirlik politikasını her alanda hassasiyet ile devam ettirmektedir. Kuruluşu ve çalışması geri dönüşüm üzerine olan Bilecik Demir Çelik; işletme içerisinde de tam dönüşüm sağlayarak sıfır atık belgesini almıştır. Kaynakların doğru kullanılması ve doğanın korunması için kurulmuş uluslararası organizasyon olan Responsible Steel’e üye olan ilk Türk demir çelik şirketi olarak Bilecik Demir Çelik, bu alanda kurumsal normlarda da kendini denetim altında tutmaktadır. Gerek Çelikhane ve gerekse Haddehanemizde üretimin her aşamasında modern araç ve metotlarla kimyasal ve mekanik testler yapılmakta ve böylece piyasaya sunulan mamullerin TSE, DIN, ASTM, BS vb. uluslararası standartlara uygunluğu sağlanmaktadır.


Müşteri memnuniyeti, Çevre ve İş sağlığı yönetiminin sürdürülebilirliği için Bilecik Demir Çelik proseslerinin her adımında uygunsuzluğu kaynağında yok edip güçlü ekipman ve yetkin personel alt yapısı, teknoloji ve kalite yatırımları ile sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.