Ekonomik Sürdürülebilirlik

Yaşayabilmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için üretmek zorundayız. Yeni fikirler ve uygulamalar daha fazla üretimin ve daha iyi üretimin temel bir parçası olarak ele alınmalıdır. Ekonomik olarak büyüme; ilermeyi ve modernizasyonu temel olarak almalıdır.

Hedeflerin belirlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi  zorunluluktur. Yeni üretim modelleri, alternatif süreçler ve en önemlisi bilime dayalı yöntemler tüm sektöre kazandırılmalıdır.

Verimli üretim sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu olmaya devam edecektir.

Bilecik Demir Çelik olarak çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için  ekonomik olarak büyümek zorunda olduğumuzun farkındayız. Aynı zamanda bölgesel kalkınma ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaya devam edeceğiz.

Toplum ve çevre ihtiyaçları ile çelişmeyen ve her dönem için yükselen hedeflerimiz ile ekonomik büyümeye devam ediyoruz. Bu süreçte; alternatif üretim teknikleri, yüksek verimlilik ve verilere dayalı yönetim biçimi ile geleceğe yönelik adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirliğin 3 ilkesinden biri olan ekonomik kalkınma politikasıyla belirlemiş olduğumuz temel ve risk fırsatlarımız ile bu sürecin içerisinde olacağımızı taahhüt ediyoruz.

”Esas zorluk; yeni fikirlerin geliştirilmesi değil, eski düşünce yapısının terk edilmesidir.”