BDÇ Responsible Steel’in  Türkiye’deki ilk üyesi  oldu….

BDÇ Responsible Steel’in  Türkiye’deki ilk üyesi  oldu….

Responsible  Steel, çelik  üretimi ve ilgili sektörlerden  şirketlerin   kurmuş olduğu  çelik sektörü ve çevreye karşı sorumlulukları   odaklı  bir  sertifikasyon örgütlenmesidir.  Adı üstünde   çevreye olan sorumluluğuna  vurgu yapmaktadır ,  dünyada bir  çok  prestijli çelik üreticisi  bu  kurumun üyesidir.

Çelik ve  çevre etkileri  konularında   çalışma, denetleme , standartları geliştirme  , sertifikasyon ve   yayın çalışmaları  kar amacı gütmeyen bir  anlayış ile  gerçekleştirmektedir.  Üyelik, başvuran kuruluşun  çevreye  yönelik  adanmışlık,  süreç  denetimi   ve  kalite yönetim sistemleri  gibi  alanlardaki   çalışmalarının  düzeyi dikkate alınarak  yapılmaktadır.

BDC , çevreye,  iş sağlığı ve güvenliğine   yönelik sorumluluğunu  beyan etmiş  ve gerekliliklerini   yerine   getirme  taahhüdünde  bulunmuş ve   ülkemizden  bu  organizasyona  kabul edilen  ilk çelik üreticisi  olmuştur.

https://www.responsiblesteel.org/

https://www.responsiblesteel.org/news/responsiblesteel-welcomes-turkish-steel-company-bdc-into-membership/