BDÇ’in Karbonsuzlaşma Yolculuğu Başladı

Bilecik Demir Çelik (BDÇ) olarak karbonsuzlaşma yolculuğuna çıkıştaki değerlerimiz, 2021 yılı üretim verileri temel alınarak, ISO 14064-1:2018 Kuruluş Seviyesinde Sera Gazı Envanteri Hesaplama standardına uygun şekilde hesaplanmış ve raporlanmıştır. Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen denetim süreci sonunda ise Kurumsal Sera Gazı Envanterimiz doğrulanmıştır.

Hurdadan nihai ürüne kadar, ergitme, metalürjik işlem, döküm ve haddeleme süreçlerimizi kapsayan bu değerlendirmede, standardın gerektirdiği tüm kapsamlarda emisyon değerlerimiz hesaplanmış ve toplamda “0.67 ton CO2 / ton haddelenmiş ürün” değeri doğrulanmıştır. Bilecik Demir Çelik A.Ş. olarak, çelik üretim sektörü için bilinen en iyi değerlerden biri olan bu yolculuğa çıkış değerimizi 2040 yılına kadar %40 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz.