Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci Maddesi Gereği Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devralan)
Şirketimiz alacaklılarının ve birleşen şirket alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte birleşmenin geçerlilik kazandığı 08.11.2019 tescil tarihinden İtibaren en geç üç ay İçerisinde Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Poyra OSB 13 Cad. No.210 Bozüyük Bilecik adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 157 nci maddesi gereğince İlan olunur.