Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yukarıda bilgileri yanlı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili maddelerine İstinaden birleşmesine karar verilmiş olup bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 18.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.