Articles posted by bilecikdemircelik_50qcoa

Bilecik Demir Çelik, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile Karabük Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği Metal Üretim ve İşleme Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği (EKÖK Metal Projesi) oluşturma çalışmaları kapsamında yapılan değerlendirmede, ülke çapında EKÖK vizyonuna en uygun çalışan 10 kuruluştan biri olması nedeniyle, Bakanlık ve Üniversite yetkililerinin katıldığı proje kapanış toplantısında sunulan bir plaket ile ödüllendirilmiştir.

read more

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun döngüsel ekonomi imkanlarının araştırılması, firmaların döngüsel ekonomi yoluyla çevresel ve ekonomik fayda üretebilmelerine destek olma sürecinde bir uygulama daha başarıyla hayata geçti. Platform üyelerinden Bilecik Demir Çelik, ‘The Circular Vouchers’ teknik destek programından faydalanarak, çelik üretim tesisinde kullanılan atık refrakterlerden ikincil hammadde üretim potansiyeli üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. Firma Genel Müdürü Muammer Bilgiç, Çelikhane

read more

18.09.2020 Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 3200 Mersis Numarası : 0170029316500015 Ticaret Sicili Müdürlüğü : Bozüyük Ticaret Sicil Müdürlüğü   Ticaret Ünvanı BİLECİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Poyra OSB 13,Cd. No. 1/0 Bozüyük-Bilecik 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci Maddesi Gereği Birleşmeden Dolayı

read more

BDÇ Responsible Steel’in  Türkiye’deki ilk üyesi  oldu….

Responsible  Steel, çelik  üretimi ve ilgili sektörlerden  şirketlerin   kurmuş olduğu  çelik sektörü ve çevreye karşı sorumlulukları   odaklı  bir  sertifikasyon örgütlenmesidir.  Adı üstünde   çevreye olan sorumluluğuna  vurgu yapmaktadır ,  dünyada bir  çok  prestijli çelik üreticisi  bu  kurumun üyesidir.

read more

Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 nci Maddesi Gereği Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (Devralan) Şirketimiz alacaklılarının ve birleşen şirket alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte birleşmenin geçerlilik kazandığı 08.11.2019 tescil tarihinden İtibaren en geç üç ay İçerisinde Bilecik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Poyra OSB 13 Cad. No.210 Bozüyük

read more

Bozüyük Ticaret Sicili Müdürlüğü Yukarıda bilgileri yanlı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili maddelerine İstinaden birleşmesine karar verilmiş olup bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce 18.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

read more